juni 27, 2018

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Ter Heijde Runners loopproject – de organisatie – verwerkt persoonsgegevens over u doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Noodtelefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld lidmaatschap Olympus’70
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een deelnemer ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@terheijderunners.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Het Ter Heijde Runners loopproject verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

  • Voor het uitvoeren van de overeenkomst
  • Voor het verzenden van informatie aan de deelnemer

In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen de medewerkers van de organisatie hebben toegang tot de gegevens.

Grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer;
• De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking. Een betrokkene heeft altijd het recht om zijn toestemming weer in te trekken.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Het Ter Heijde Runners loopproject zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is tot het einde van het project met uitzondering van de voornaam een e-mailadres, deze worden bewaard tot het begin van het volgende project.

Delen met anderen

Het Ter Heijde Runners loopproject deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Verder worden uw persoonsgegevens niet gedeeld. De gegevens worden altijd alleen binnen de EU opgeslagen.

Privacybeleid website

Als iemand een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze websites verwerken we volgens deze privacyverklaring.

Cookies

Het Ter Heijde Runners loopproject maakt geen gebruik van cookies.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Het Ter Heijde Runners loopproject is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Het Ter Heijde Runners loopproject.

Uw privacyrechten

Elke betrokkene heeft kosteloos het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijderen, vergeten worden, beperking, overdraagbaarheid en het recht van bezwaar ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens. U kunt uw verzoek sturen naar info@terheijderunners.nl.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier of het e-mailadres info@terheijderunners.nl

Het Ter Heijde Runners loopproject zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via:
Website: https://www.terheijderunners.nl
Telefoonnummer: +06 – 30 39 82 42
Adres:
Galgeweg 35
2671 MR Naaldwijk
Postadres:
Postbus 196
2670 AD Naaldwijk

Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien de betrokkenen van mening is dat het Ter Heijde Runners loopproject de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet naleeft. Wij hopen dat het niet zover komt en zullen steeds proberen om voor die tijd aan onze verplichtingen te voldoen.

Beveiliging

Het Ter Heijde Runners loopproject neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@terheijderunners.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacyverklaring. Check daarom regelmatig het Privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

Mocht u verder vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via  info@terheijderunners.nl